Privacy.
Wij zullen voorzichtig met je gegevens omgaan.

Privacyverklaring Studio Solide

Studio Solide vindt jouw privacy erg belangrijk. Studio Solide zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens Studio Solide verzamelt die betrekking hebben op deze verwerking.

Voor vragen over je privacy mag je te alle tijden contact opnemen met Studio Solide via info@studiosolide.nl.

Artikel 1. Gegevens Studio Solide

Studio Solide is een eenmanszaak. Het bedrijf staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71852794. Djoeke Bekkema is de eigenaar van Studio Solide en tevens verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens.

Artikel 2. Welke gegevens worden er gebruikt

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die Studio Solide verwerkt, waarom dit wordt gedaan en welke juridische grondslag Studio Solide heeft om deze gegevens van te mogen verwerken.

Diensten
Bij een overeenkomst verwerkt Studio Solide: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en andere gegevens die nodig zijn om diensten optimaal te kunnen leveren. Studio Solide bewaart deze gegevens maximaal 7 jaar.

Facturatie & administratie
Voor facturatie en financiƫle administratie verwerkt Studio Solide jouw naam of die van jouw contactpersoon en bijbehorende bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, telefoonnummer, e-mail en relevante bankgegevens. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen bedrijven deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Marketingdoeleinden
Studio Solide kan voor marketingdoeleinden enkele van jouw persoonsgegevens verwerken. Studio Solide verwerkt jouw naam, e-mail en social media account(s) voor direct marketing en/of social media marketing. Studio Solide zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van de nieuwsbrief en/of aangeeft niet meer door Studio Solide benaderd te willen worden.

Testimonials
Om het plaatsen van testimonials m.b.t. geleverde diensten diensten mogelijk te maken, verwerkt Studio Solide jouw naam, bedrijfsnaam, functie, website en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw testimonial worden deze gegevens zichtbaar op de website www.studiosolide.nl. Testimonials over mijn diensten bewaart Studio Solide tot jij een verzoek doet tot verwijdering.

Google analytics
Om de website van Studio Solide mogelijk te maken en te optimaliseren gebruikt Studio Solide analytics. Studio Solide analyseert en verbetert haar service door gebruik te maken van jouw surfgedrag en de daarmee samenhangende gegevens. Studio Solide zal jouw gebruik van de website tracken met Google analytics. Studio Solide is hiermee automatisch aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Artikel 3 Het verkrijgen van deze gegevens

Studio Solide verwerkt alleen de gegevens die klanten, contactpersonen, of websitebezoekers haar verstrekken via bovenstaand overzicht.

Artikel 4 De rechten met betrekking tot deze gegevens

Inzage – Je kunt te alle tijden een verzoek doen bij Studio Solide om gegevens in te zien die betrekking hebben op jou of jouw bedrijf.

Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen kun je hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken. Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@studiosolide.nl. Studio Solide zal je verzoek zo snel mogelijk behandelen.

Artikel 5 Wie de gegevens ontvangen

Studio Solide zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is.

Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij onze overeenkomst. Jouw gegevens worden nooit doorverkocht aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Studio Solide neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@studiosolide.nl.

Het is aan te raden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, er kunnen wijzigingen in het beleid aangebracht worden. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring kun je een e-mail sturen naar info@studiosolide.nl.